Time management

Cíl výcviku:

Uvědomit si, v čem se každý účastník může zlepšit v organizování vlastního času, sestavit si na to vlastní akční plán a vytvořit si konkrétní plán delegování.

Obsah výcviku:
  • Práce s časem – principy time managementu 4. generace,
  • vedení a firma,
  • důležitost a naléhavost,
  • týdenní plánování,
  • největší bariéry v efektivní práci s časem,
  • 5. generace – můj čas, můj tým a etika.