Řízení konfliktů

Cíl výcviku:

Naučit se identifikovat a analyzovat potenciální nebo probíhající konflikt a osvojit si metody a techniky jeho zvládání a řízení.

Obsah výcviku:
  • Podstata konfliktu - zdroje, příčina, důvod, pravidla průběhu, reakce účastníků,
  • jak konflikt co nejrychleji rozpoznat,
  • zapojení emocí v konfliktu,
  • možnosti řešení konfliktů,
  • zapojení skupiny do řešení,
  • jak konfliktům předcházet,
  • role facilitátora a jeho využití,
  • mediace konfliktu,
  • konfliktní jedinec ve skupině,
  • konflikt mezi skupinami a jeho řešení.