Vedení podle úrovně podřízených

Cíl výcviku:

Uvědomit si nutnost diferencovaného přístupu k podřízeným podle jejich „vývojové úrovně“ a identifikovat vlastní rezervy v tomto procesu.

Obsah výcviku:
  • Vedení přizpůsobené úrovni podřízených plnit aktuální úkol
  • klasifikace řídících stylů
  • identifikace vlastního řídícího stylu,
  • moje základní chyby – co s nimi?