Leadership

vedení lidí:

Cíl výcviku:

Pochopit význam role manažera ve vedení lidí, pochopit základní rozdíl mezi řízením a vedením a naučit se, jaké metody a postupy je možno při vedení a řízení lidí použít.

Obsah výcviku:

 • Požadavky na osobnost manažera,
 • základní manažerské funkce a činnosti a jejich projev a podíl v práci manažerů na různé hierarchické úrovni,
 • vedení a řízení,
 • nejčastější chyby v chování manažerů,
 • proaktivní postoj jako základ úspěchu manažera,
 • cíle a jejich význam pro organizaci,
 • atributy spojené s cílem, správná definice cíle,
 • cíle a úkoly, jejich využití pro řízení,
 • postup při řešení problémů vedoucích k dosažení cíle (stávající stav, kam se chci dostat, co mám k dispozici, co budu potřebovat, rizika, kritéria úspěšnosti, postupné kroky atd.),
 • delegování jako efektivní a motivující nástroj vedení,
 • definice vlastních rozvojových cílů (vyplývajících z porovnání vlastního potenciálu s ideálním profilem).