Leadership - vedení lidí

Témata:

Leadership:

Praktická komunikace:

Prezentace v provozních podmínkách

Specifické případy komunikace:

 • komunikace s nadřízeným
 • komunikace s podřízenými,
 • komunikace s kolegy

Time management

Vedení porad

Projektové řízení pro liniové manažery a specialisty

Budování týmu

Stress management

Asertivní jednání

Řízení konfliktů

Specifikum (moje přidaná hodnota):

zaměření na praxi a praktické využití získaných dovedností

Všechny manažerské výcviky jsou koncipovány a vedeny tak, že se během výcviku zabýváme především konkrétními problémy, které se vztahují k danému tématu a které musí účastníci řešit ve své praxi.

Účastníci tak na místě propojují teorii s vlastní praxí a tím se výrazně zlepšuje transfer získaných dovedností a vědomostí přímo do jejich reálné práce.

Propracovaný systém zpětné vazby:

Zpětná vazba pro účastníky

Zpětná vazba probíhá v několika rovinách:

 • přímo v kurzu od lektora na základě výkonu a projevu v modelových situacích,
 • během výcviku i od ostatních účastníků, u kterých tak probíhá zástupné – observační učení,
 • většina výcviků končí tím, že si účastníci zpracují vlastní akční plány v tomto rozsahu:
  • co jsem si uvědomil,
  • co udělám nebo zkusím a kdy s tím začnu,
  • jak poznám, že se mi to daří,
  • co k tomu potřebuji.
  • V dohodnutém termínu pak lektor osloví účastníky E-mailem nebo telefonem, probere s nimi, jak se jim daří plnit jejich akční plány, co se daří, co se nedaří, proč a co s tím dál mohou dělat.

Zpětná vazba pro nadřízené a firmu

Je poskytována bezprostředně po skončení výcviku v této struktuře:

 • hodnocení účastníků, jak se projevovali během výcviku,
 • zpráva o skupině,
 • další doporučení,

V případě zájmu zadavatele ověřit dále účinnost vzdělávací akce je možno s odstupem cca 6 měsíců zorganizovat půldenní follow – up workshop s tímto programem:

 • společné vyhodnocení, co jednotliví účastníci využívají ze získaných znalostí a dovedností,
 • co nevyužívají, proč,
 • co by k tomu od firmy případně od lektora potřebovali atd
 • teambuildingové aktivity,
 • součást firemních strategických workshopů. Při tomto využití projdou účastníci nejprve společnými outdoorovým aktivitami a následně zužitkují své zážitky při tvorbě podnikových strategií

Outdoorové výcviky

Výcvikové metody

 • společná řízená diskuse

 • práce v menších týmech

 • řešení případových studií z praxe

 • nácvik chování v modelových situacích

 • práce s videotechnikou (tam, kde to je účelné)

 • intenzivní zpětná vazba od lektora i ostatních účastníků

 • práce s dotazníky a testy (v rámci sebepoznání).