Organizace práce podřízených, delegování a kooperace

Cíle kurzu:

Osvojit si projektový a proaktivní přístup k řešení problémů, seznámit se se základními zásadami delegování, identifikovat vlastní bariéry delegování a t vlastní interakce významné pro efektivní činnost firmy.

Obsah výcviku:
  • Význam cílů ve firmě a práce s nimi,
  • delegování jako způsobe vedení,
  • bariéry při delegování a jejich překonávání,
  • systemický pohled na interakce ve firmě,
  • organizace kooperace:
    • kdo je ve firmě důležitý pro mě a co od něj potřebuji,
    • pro koho jsem důležitý já a co on potřebuje ode mě,
  • plán delegování a kooperace.