Vedení porad

Cíl výcviku:

osvojit si základní dovednosti nutné pro efektivní přípravu i vedení pracovní porady a vyzkoušet si vedení porady při praktickém nácviku.

Obsah výcviku:
  • Úvodní sebereflexe („já, firma a porady“),
  • nejčastější chyby v organizaci porad,
  • příprava porady a pracovního setkání,
  • zásady vedení porady a pracovního setkání,
  • zvládání obtížných situací v diskusi,
  • facilitace porady,
  • výstupy z porady a pracovního setkání – forma, efektivita,
  • nácvik vedení porady.