Stress management

Cíl výcviku:

Identifikovat vlastní stresory a naučit se je zvládat.

Obsah výcviku:
  • Stresové faktory v pracovním prostředí,
  • individuální odlišnosti v odolnosti vůči stresu,
  • syndrom vyhoření,
  • zvyšování stresové odolnosti,
  • způsoby ochrany proti stresu,
  • nácvik relaxačních technik.