Personální a organizační poradenství

 • vytvoření personální strategie firmy a spolupráce při jejím zavádění,
 • identifikace vzdělávacích potřeb a návrh systému výcviku a vzdělávání ve firmě,
 • identifikace potřeb zaměstnanců a návrh sociálního programu a motivačního systému,
 • návrh a pomoc při zavedení systémů hodnocení,
 • návrh účinnějších systémů odměňování a spolupráce při jejich zavádění.

Manažerské audity:

 • posouzení psychické způsobilosti vybraných manažerů, odborníků a perspektivních zaměstnanců,
 • návrh jejich dalšího kariérového rozvoje,
 • návrh obsahu a rozsahu jejich dalšího vzdělávání,

Výběrová řízení na manažerské i jiné pozice:

 • odborná pomoc při definování profesního a osobnostního profilu uchazečů,
 • výběr vhodných kandidátů (z interních uchazečů, vlastní databáze nebo pomocí inzerce),
 • posouzení osobnostních a odborných charakteristik kandidátů
 • doporučení tří (nebo dle dohody) nejvhodnějších uchazečů.

Assessment a Development Centra:

 • Příprava a projektování AD/DC,
 • realizace AC/DC,
 • výcvik hodnotitelů,
 • zpracování výstupních zpráv včetně dalších doporučení.

Intervence

Odborné intervence při problémech v oblasti lidských zdrojů

 • analýza problémů (pomocí individuálních rozhovorů s vybranou klíčovou skupinou zaměstnanců nebo pomocí sociologického průzkumu),
 • návrh na realizaci opatření v oblasti organizace a personální práce,
 • pomoc při implementaci navržených opatření.
  • produktivita práce je nižší, než by bylo možno očekávat,
  • velká fluktuace zaměstnanců,
  • neúměrně vysoké personální náklady