Specifické případy komunikace

Cíl výcviku:

Natrénovat, pochopit zákonitosti a fungování vztahových interakcí ve specifických podmínkách pracovní komunikace: s nadřízeným, podřízenými, kolegy.

Obsah výcviku:
  • Vztahová inteligence a její význam pro efektivní komunikaci,
  • jak ovlivnit a přesvědčit partnera v komunikaci,
  • komunikujeme se šéfy vždy efektivně?.,
  • sdělování nepříjemných informací,
  • jak získat kolegy ke spolupráci,
  • komunikace jako prostředek motivace.