Pracovní motivace

Cíl výcviku:

Pochopit principy pracovní motivace, základní přístupy v jejím chápání a stanovit si vlastní akční plán, jak motivovat vybrané zaměstnance a jak motivovat sám sebe.

Obsah výcviku:
 • Vymezení motivace a její prvky,
 • vztah motivace – stimulace,
 • zvyšování pracovního výkonu prostřednictvím motivace,
 • stimulace - vymezení, druhy, možnosti jednotlivých nástrojů stimulace,
 • peníze a jejich význam v procesu pracovní motivace,
 • nejdůležitější zásady pracovní motivace,
 • zpětná vazba, monitorování výkonu,
 • hlavní zásady poskytování negativní a pozitivní zpětné vazby,
 • hodnocení jako specifický způsob zpětné vazby,
 • vedení hodnotícího rozhovoru,
 • sebemotivace.