Asertivní jednání

Cíl výcviku:

Uvědomit si vlastní převažující způsoby interakce s ostatními a osvojit si základní techniky asertivního jednání a asertivní komunikace.

Obsah výcviku:
  • Agresivita, manipulace, pasivita, asertivita - charakteristika, použití, účinná obrana,
  • zjištění vlastních schopností sebeprosazení,
  • nácvik asertivity,
  • asertivní reakce - jak říci NE bez pocitu viny, asertivní žádost, technika otevřených dveří atd.,
  • přijímání a podávání kritiky,
  • asertivní (konstruktivní) řešení problémů,
  • jak reagovat na emoce a zvládání vlastních emocí,
  • řízení ve vypjatých situacích.