Budování týmu

Cíl výcviku:

Uvědomit si zákonitosti při vytváření týmu a seznámit se se zásadami efektivní týmové práce a týmového řešení problémů.

Obsah výcviku:
  • Vymezení úspěšného týmu (kritéria úspěšnosti),
  • analýza členů týmu a využití každého z nich,
  • identifikace týmových rolí,
  • komunikace v týmu,
  • problémy ve skupině a jejich řešení,
  • týmové řešení problémů.