Projektové řízení pro liniové manažery a specialisty

Cíl výcviku:

uvědomit si, jak je možno problém nebo úkol pojmout jako projekt, seznámit se s principy a postupy projektového řízení, prakticky si ověřit dovednosti, které jsou nutné pro úspěšné řízení pomocí projektů a naučit se naplánovat, zrealizovat, kontrolovat a vyhodnotit projekt.

Obsah výcviku:
 • Problém - definice, vymezení, analýza (o co se konkrétně jedná, koho a čeho se týká, nakolik ovlivňuje hlavní cíl firmy, jak je častý - kdy a jak často, co všechno zahrnuje, jaké jsou jeho důsledky a standardní formy řešení),
 • rozpracování problému na cíl - cíl hlavní - cíle dílčí,
 • transformace cílů na úkoly,
 • jak přistupovat k problému proaktivně,
 • definice projektu, co je a co není projekt, kdy se tato forma vedení používá, kdy je naopak nevhodná,
 • plánování projektu - cíl, postup, činnosti projektu, časový harmonogram, personální obsazení, vymezení zodpovědnosti, plánování nákladů, rizik, způsob dokumentace
 • realizace projektu: obsah, nástroje, kontrola termínů, kvality, nákladů,
 • kontrola a konečné vyhodnocení: stanovení kontrolních bodů, kontrola v průběhu projektu,
 • efektivní způsob kontroly,
 • zapracování získaných zkušeností s projektem do další činnosti - vedoucího i členů týmu.
 • úskalí při řízení projektů - jejich předpovídání a efektivní prevence,
 • jak účinně řešit nejčastější problémy, které se při projektovém řízení vyskytují.