Týmový koučink

Proces týmového koučování probíhá podobně, jako individuální. Kouč opět není expertem, ale spíš moderátorem nebo ještě lépe facilitátorem týmové diskuse. Dbá na pravidla, klade otázky, shrnuje, parafrázuje – tj. používá i zde empatické naslouchání.

Zde je však jeho pozice těžší o to, že musí mít stále celý tým „pod kontrolou“, musí být schopen uchopit jeho „skupinovou dynamiku“ a dokonce jí využít k tomu, aby si tým v závěru naformulovat svůj cíl. Může pochopitelně využít svých zkušeností, ale nesmí jí o udílení rad, spíš o formulace typu: „Když tento problém řešil tým…, zkoušeli tyto cesty, způsoby…. a měli tyto výsleky….“

Týmový koučink je zvlášť vhodný pro projektové týmy, týmy sestavené k řešení konkrétních problémů a pro týmy prvoliniových manažerů.