Koučování vrcholového managementu

Z povahy koučování plyne, že jej lze použít na libovolné úrovni organizace. Nicméně z hlediska nákladů to není vždy účelné. Proto se koučování používá často především na nejvyšších hierarchických úrovních.

Jaké jsou důvody pro koučování vrcholových manažerů? Čím výše stojí člověk na pyramidě organizace, tím zpravidla více roste tlak na jeho výkon, zvyšuje se jeho osamění, rivalita mezi kolegy, rizikovost veškerého počínání a tím více je pod drobnohledem všech pracovníků.

Vrcholový manažer se zpravidla nemůže se svými pochybnostmi, slabinami či váháním svěřovat svým podřízeným nebo kolegům, a tím méně svým nadřízeným. Přitom právě ty procesy, o kterých váhá, a vyřešení problémů, které se mu právě nedaří řešit, jsou podmínkou vyššího výkonu, pracovní spokojenosti a tím výkonu celé organizace.

Proto nastupuje zpravidla externí kouč. Ten pod podmínkou přísné důvěrnosti s manažerem komunikuje, analyzuje jeho problémy a jeho kompetence a opět systematickým tázáním jej vede k otevření vlastního potenciálu. Někdy prostě jen pomůže vrcholovému manažerovi, aby si utřídil myšlenky.

Kouč opět nemusí a mnohdy ani nemůže znát všechny detaily dané organizace, dané technologie, daných vztahů, legislativy a dalších omezení. Nelze mu svěřit výkonné pravomoci, nemůže převzít za manažera jeho zodpovědnost a rozhodování. Může mu však pomoci „odstoupit od svého díla jako malíř od plátna“ a uvidět tak obecnější kontury problémů, souvislostí a možností dalších řešení.